4 urządzenia w 1 :

-Endo motor

-Apex Locator

-Obturator Pack

-Obturator Fill

 

Kolorowy dotykowy wyświetlacz, 

Autostop, Autorewers

Ruch reciprokalny

obturator fill wielokrotnego urzytku, 

Sterowanie w instrumencie bez potrzebu dołączania sterownika nożnego

Pełna specyfikacja