Firma RAY opracowała bardzo wydajną drukarkę 3D do wytwarzania tymczasowych mostów, koron, szablonów chirurgicznych i szyn do leczenia bezdechu nocnego. Wystarczy wykonać skan CT pacjenta a następnie skan CT wycisku. Oba skany łączymy w programie Smart Dent Studio, projektujemy uzupełnienie, przetwarzamy do STL i drukujemy.