ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE CYFROWEJ TOMOGRAFII OBJĘTOŚCIOWEJ  (CBCT)

Odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie lekarzy stomatologów na możliwość wykonania i poznania możliwości diagnostycznych badania 3D, firma Esdent Dental Equipment zaprasza Państwa do merytorycznej i długofalowej współpracy. Ze względu na możliwość bezpośredniego zakupu urządzeń u producenta proponujemy Państwu wzięcie udziału w projekcie:

                                                           Bezpiecznatomografia.pl  

Projekt ma na celu spopularyzowanie diagnostyki 3D wśród lekarzy wszystkich specjalności dla których obiektem zainteresowania jest twarzoczaszka. Samofinansujący się projekt zakłada powstanie w oddziałach firmy Esdent we Wrocławiu i Poznaniu pracowni RTG wraz z zapleczem umożliwiającym  szkolenie i wsparcie merytoryczne dotyczące posługiwania się różnymi programami do diagnostyki 3D oraz bezpośrednie, za pośrednictwem Internetu  diagnozowanie konkretnych przypadków opracowywanych przez lekarza prowadzącego. Do naszego projektu zostali zaproszeni dystrybutorzy implantów, którzy non profit zaprezentują w czasie szkoleń, rozwiązania dotyczące swoich systemów implantologicznych w powiązaniu z diagnostyką 3D.

Naszą misją jest to aby:

- każdy pacjent skierowany na badanie zawsze wracał do lekarza kierującego,

- każdy lekarz kierujący otrzymał maksymalne wsparcie w zakresie obsługi programów diagnostycznych, prawidłowej diagnozy i planu leczenia. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym  projekcie w  pierwszym punkcie BezpiecznaTomografia.pl znajdującym się w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu przy ul. Pomarańczowej 8 oraz otwartym w styczniu oddziale w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej 6 przy Centrum Medycznym Certus 2.

 

 

 

 

Pobierz skierowanie na zdjęcie we Wrocławiu tutaj

Pobierz skierowanie na zdjęcie w Poznaniu tutaj