Podczas każdego badania Pacjent zabezpieczany jest ołowianym fartuchem. Wykonujemy  badania technologią cyfrową, która ogranicza dawkę promieniowania i eliminuje ryzyko powtarzania zdjęć.

-  Zdjęcia 2D panoramiczne nagrywane są na płytę CD wraz z przeglądarką  zawierającą narzędzia ułatwiające postawienie diagnozy.

- Zdjęcia 3D nagrywane są z pełnoprogramową przeglądarką Xelis Dental zawierającą wszystkie narzędzia potrzebne do diagnozy i planowania zabiegów.

W Pracowniach Tomografii Komputerowej BEZPIECZNATOMOGRAFIA.PL wykonujemy prześwietlenia 2D i 3D:

 • Zatok przynosowych
 • Twarzoczaszki
 • Kości skroniowych (uszu);  pojedynczo lub razem
 • Stawów skroniowo-żuchwowych; pojedynczo lub razem
 • Szczęki
 • Żuchwy
 • Pojedynczych zębów
 • Pantomogram

Dlaczego tomografia 3D CBCT?

Bardzo niska dawka promieniowania w porównaniu do klasycznej „tomografii spiralnej ”.

Złoty standard w implantologii – dość dokładny pomiar kości przed zabiegiem implantologicznym – na zwykłym pantomogramie nie jest możliwa ocena grubości i jakości kości.

Badania te są nieocenione dla stomatologów, ortodontów, endodontów,  implantologów i chirurgów stomatologicznych, gdyż z dokładnością do 0,07 mm pokazują  kanały zębów, resorpcję korzeni zębów, układ korzeni, całą twarzoczaszkę; wszystko to w trzech wymiarach i dowolnych przekrojach.

Tomografia CBCT doskonale sprawdza się w poszukiwaniu przyczyny bólu zęba jak i w poszukiwaniu „który ząb boli”.Umożliwia precyzyjnie określić miejsce i sposób leczenia bólu.

Tomografia 3D CBCT jest nieoceniona dla laryngologów w diagnostyce zatok, nosogardła , uszu  i stawów skroniowo-żuchwowych oraz górnych dróg oddechowych.

BEZPIECZEŃSTWO: dzięki technice wiązki stożkowej dawka promieniowania rtg jest ok. 20x mniejsza w porównaniu do tomografii klasycznej „szpitalnej”!!!

 

 

           NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czy są jakieś przeciwskazania badania rentgenowskiego?
  Głównym powodem zaniechania badania rtg jest ciąża pacjentki. Muszą wystąpić szczególne wskazania do wykonania takiego badania. Badania wykonywane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ich przeprowadzenie  jest bezwzględnie konieczne i taką się pacjentką. RTG u kobiet w wieku rozrodczym, szczególnie u tych dyspozycję otrzymujemy od lekarza opiekującego planujących ciążę, powinno być optymalnie wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia gamety lub zapłodnionej komórki jajowej przez dawkę promieniowania. Dlatego zawsze prosimy kobiety o poinformowanie personelu przed wykonaniem badania o możliwej ciąży.


         2. Kiedy wykonać zdjęcie pantomograficzne a kiedy tomografię?

Zdjęcie pantomograficzne  jest zdjęciem przeglądowym, które w niewielkim stopniu pokazuje stan zdrowotny uzębienia, ale ze względu na małą dawkę jest zalecane jako zdjęcie pierwszego etapu leczenia. Jako pierwsi na rynku posiadamy w naszej pracowni we Wrocławiu możliwość wykonania zdjęcia tomograficznego, którego dawka jest porównywalna do dawki przy tradycyjnej projekcji panoramicznej.
Zdjęcie tomograficzne jest natomiast badaniem umożliwiającym bardzo  dokładną analizę i postawienie prawidłowej diagnozy. Urządzenia, które posiadamy w naszych pracowniach emitują dawkę porównywalną do panoramy.


         3. Jak często można wykonywać badania rtg?

Tak często jak jest to konieczne i niezbędne dla poprawnego leczenia. Nasze pracownie wyposażone są  w aparaty z generatorami wysokiej częstotliwości, dzięki czemu dawka jest dodatkowo pomniejszona o 30%.Dawkę zmniejsza też płynna regulacja mA w czasie obrotu głowicy.
 


         4. Czy na badanie rtg konieczne jest skierowanie?

Na  zdjęcia pantomograficzne lub tomograficzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej –Dz. Ust. Nr.51, skierowanie od lekarza z jego podpisem, pieczątką i celem badania jest niezbędne.
 


         5. Jak przygotować się do badania rtg?

Przed wykonaniem zdjęć zewnątrzustnych (pantomograf, tomograf 3D) należy zdjąć wszelkie ozdoby głowy i szyi tj. kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary itp., oraz wyjąć z ust posiadane ruchome uzupełnienia protetyczne. Aparaty ortodontyczne nie przeszkadzają w wykonaniu zdjęcia.

 

 

Pobierz skierowanie na zdjęcie we Wrocławiu tutaj

Pobierz skierowanie na zdjęcie w Poznaniu tutaj